IEA: Kestävä kehitys tarvitsee modernia bioenergiaa

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi viime viikolla tämän vuoden pääjulkaisunsa, uusimman World Energy Outlookin. Uutisotsikoihin raportista nostettiin ristiriidat, joista yksi on ilmastotavoitteiden ja nykyisen päästökehityksen välinen. Syytä onkin, sillä vähennystavoitteita on pyritty kiristämään (2°C => 1,5°C) samalla kun globaalien päästöjen kasvua on jatkettu. Tavoitteista ollaan todella kaukana. Financial Times kertoi 20.11. Kiinan kivihiilivoimalaitosten rakentamisesta. Viime vuonna […]

Saanko luvan?

Jos hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ainoa tavoite liikennepolitiikassa ja tavoitteeseen halutaan päästä varmuudella kustannustehokkaasti, niin varma tapa on sellainen polttoaineiden myyntilupajärjestelmä, joka asettaa vuosittaiset kiintiöt myytävälle polttoaineiden hiilisisällölle. Aalto-yliopiston tutkijaryhmä on esittänyt myyntilupajärjestelmän Suomeen. Kiintiöt ovat ainakin piirustuspöydällä varma keino vähentää hiilidioksidipäästöjä Suomessa. Päästöille on tällä tavalla asetettavissa katto, jonka yli ei mennä.   Tutkijat eivät pidä […]

Hallittu metsien hyödyntäminen hillitsee tuhoja – bioenergialla rooli

Kesällä ja vielä syksyllä on uutisoitu maailmalta metsien tuhoutumisesta. Isoimpana huolenaiheena ovat olleet maailman monimuotoisuudelle ja ilmastojärjestelmälle merkittävän Amazonasin alueen palot. Nämä tahalliset palot Etelä-Amerikassa liittyvät erityisesti maatalouden laajenemisesta sekä sademetsiin tehtäviin infra-hankkeisiin. Lisäksi esillä on ollut, että Keskisessä ja Etelä-Euroopassa sään ääri-ilmiöt, kuten suuret lumisateet ja myrskyt sekä lämpimät ja kuivat kesät yhdistettynä villiintyneisiin […]

Suomi – uhanalaisuuden mittauksen kärkimaa

Suomessa tunnetaan hyvin metsien eliölajien uhanalaisuus ja kehityssuunnat, kertoo Tage Fredriksson. Uhanalaisuuskehitys on kaksijakoista, toisaalta on menty huonompaan, mutta onnistumisiakin löytyy. Usein luonnonhoito on ratkaisu monimuotoisuuden lisäämiseksi. Puun energiankäytössä keskeisimpiä monimuotoisuuden edistämiskeinoja ovat lahopuiden määrän lisääminen ja riittävä lehtipuiden jättäminen harvennuksissa.   Eri eliölajien uhanalaisuus ja lajien häviäminen on ihmisen toiminnan seurauksena kasvava ongelma. Tuoreimmassa tarkastelussa […]

Puu ja pää tuottavat fiksua kaupunkienergiaa

Hämeenlinna torjuu ilmastonmuutosta lisäämällä energiapuun käyttöä. Suuntaus hyödyttää myös alueen taloutta. Vanha sanonta Suomen menestyksen kahdesta tukijalasta, puusta ja päästä, pitää edelleen paikkansa. Fiksussa puunkäytössä tarvitaan päätä, siis uusia innovaatioita, resurssiviisasta ajattelua ja materiaalivirtojen hyödyntämistä – ihan lähellä. Puusta on moneksi. Siitä on energiaksi kaupunkilaisille ja se on hyväksi myös Suomen luonnolle ja maapallon ilmastolle. […]

Energiapuu työllistää ja vahvistaa kansantaloutta

Elenia Lämmön energiatuotannon raaka-aine on vuosikymmenessä muuttunut fossiilisista pääasiassa puupohjaiseksi. Elenia Lämmön energiantuotannosta valtaosa on lämmöntuotantoa eli kaukolämpöä koteihin, konttoreihin, kauppoihin ja teollisuuteen. Käytämme kotimaista energiapuuta kahdeksassa lämpölaitoksessa ja yhdessä voimalaitoksessa Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tuottamastamme kaukolämmöstä 70 prosenttia syntyy puusta, kun koko maan lämmöntuotannosta puupohjaista on 36 prosenttia. Kaikki käyttämämme puu on metsäteollisuudelle kelpaamatonta […]

Energiapuu tuo metsänomistajalle euroja

Energiapuun hyödyntäminen nopeuttaa metsän kasvua ja parantaa sen tuottoa. Ennen harvennus tiesi kuluja, nyt se tuo euroja. Oulaisissa asuva Reijo Rautio on nähnyt metsänhoidon muutokset yli puolen vuosisadan ajan. ”1960-luvulla kaadettiin satoja tuhansia motteja koivurunkoja metsään ja jätettiin sinne. Koivu oli silloin vihattu puu, ja vieläkin ihmetyttää, miksi. Nyt on toisin, kun kaikki puu osataan […]

Onko Suomi ilmastotoimien etujoukoissa?

Artikkelikuva: Climate change flag – Multimedia Centre ©European Union 2010 – EP Onko paras hyvän pahin vihollinen, kysyy Harri Laurikka. Suomi lyö kaikki suuret länsimaat sekä päästöjen nykytasossa että alenemisnopeudessa. Toki voimme vielä parantaa. Ilmasto on kevään vaaleissa tärkeä puheenaihe ja keskustelu on – kuinkas muuten – kiivasta. Ilmastotavoitteiden suhteen ollaan kansainvälisellä tasolla käytännössä kaukana […]

Puuenergian lisääminen on ilmastoteko

Puun energiakäyttö on keskeinen osa suomalaista metsä- ja biotaloutta. Tukki- ja kuitupuusta hakkuutähteiksi jäävien latvojen, oksien ja kantojen lisäksi myös nuorten metsien harvennushakkuiden puuta voidaan hyödyntää energiatuotannossa. Suomen metsien kasvu on ennätyksellistä. Runkopuun osalta kasvu vuonna 2017 oli 108 miljoonaa kuutiota, ja puumassan poistuma metsistä 87 miljoonaa kuutiota. Puumassa siis lisääntyy ja hiilinielumme kasvavat sekä […]

Bioenergia on tärkeä osa ilmastonmuutoksen hillintää

Ilmastonmuutoksen hidastamisella on kiire. Toimenpiteet, joilla muutosta voidaan energiantuotannossa toteuttaa, ovat periaatteessa yksinkertaisia. Pitää käyttää vähemmän sellaista polttoainetta, jonka poltto muuntaa maanpinnan alle varastoituneita hiilivaroja hiilidioksidiksi ilmakehään. Tätä tavoitetta tukee energian tuottamisen hyvä hyötysuhde voimalaitoksissa, tehokas kulutusjouston ja hukkalämmön hyödyntäminen sekä energian säästö. Metsähake on polttoaine, johon sitoutunut hiili vapautuisi joka tapauksessa risujen ja latvusten […]