Vain Suomiko korvaa fossiilisia polttoaineita bioenergialla?

Kun Suomen energia- ja metsäpolitiikasta keskustellaan, nousee joskus esiin väite, että Suomen voimakas satsaus biotalouteen ja –energiaan olisi omintakeinen.

Vuonna 2014 Suomessa bioenergian ja uusiutuvien jätteiden osuus uusiutuvan energian kokonaistuotannosta oli lähes 88 % (Eurostat 2015) . Se oli selvästi suurempi kuin EU:n keskiarvo 63 %. Merkille pantavaa on, että Suomen lisäksi 11 jäsenmaassa osuus oli yli 70 %. Vain kuudessa jäsenmaassa osuus oli alle 50 %.

Pohjoismaissa käytettävissä oleva vesivoima näkyy vahvasti uusiutuvan energian käytössä: Norjassa vesivoima on yli 90 % uusiutuvasta ja Tanskassa sitä ei ole lainkaan. Mutta jos vesivoima jätetään pois, bioenergian osuus lopusta uusiutuvasta on Ruotsissa yli 90 %, Norjassa 85 % ja Tanskassakin yli 60 %. Ruotsissa – aivan kuten Suomessakin – bioenergian käyttö on tuplaantunut vuodesta 1990. Tanskassa se on kolminkertaistunut ja on absoluuttisesti suurempi kuin aurinko- ja tuulivoiman vastaava lisäys yhteensä.

Kehitys myös jatkuu naapurimaissa. Toukokuussa Tukholman keskustassa vihittiin Fortumin Värtanin 330 MW sähköä ja lämpöä tuottava biovoimalaitos, joka on yksi keino Tukholman pyrkimyksissä luopua fossiilisista polttoaineista kaukolämmössä 2030 mennessä. DONG Energy, jolla on noin neljännes Tanskan kaukolämpö- ja sähkömarkkinoista, aikoo investointiohjelmallaan lisätä biomassan osuuden lämmöntuotannosta 19 %:sta vuonna 2015 yli 60 %:iin vuonna 2020. Valmet teki äskettäin historiansa suurimpia kattilakauppoja Tanskaan HOFOR Energiproduktion A/S:lle, jossa 600 MW:n hiilivoimalaitos korvataan 500 MW biovoimalaitoksella. Laitoksen tarkoitus on auttaa Kööpenhaminan kaupunkia saavuttamaan hiilineutraalius 2025 mennessä. Valmet ilmoitti myös 120 megawatin biopolttoaineella toimivan kattilan toimituksesta Boråsiin. Uusi laitos tukee Boråsin kaupungin strategiaa, jonka mukaan kaupunki luopuu kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Syyskuussa julkistettiin myös Amec Foster Wheelerin kauppa 299 MW biovoimalaitoksesta MGT Teessideen, Iso-Britanniaan. Energiewenden maassa, Saksassa, lämmönkulutus uusiutuvilla energialähteillä on kasvanut 32,4 TWh:sta vuonna 1990 lähes viisinkertaiseksi (157 TWh) vuonna 2015. Bioenergian osuus tästä kasvusta on noin 110 TWh.

Yhdysvaltain laivaston kaikki alukset ilmassa ja merellä on sertifioitu 50 %:n biopolttoainesekoitteen käyttöön. Syyskuussa tehtiin testilentoja hävittäjällä 100%:lla biopolttoaineella. Tavoitteena on tuottaa puolet laivaston tarvitsemasta energiasta biopolttoaineilla 2020. Sama kehitys on tapahtumassa siviilipuolella: United Airlines ja KLM ovat tehneet äskettäin julkistuksia biopolttoaineiden käytöstä.

Ihan yksin Suomessa bioenergiaan ei siis ole panostettu – eikä panosteta. Se ei ole ihme, sillä hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on nostanut bioenergiaa esiin yhtenä keskeisenä keinona korvata fossiilisia polttoaineita ja saavuttaa kunnianhimoiset päästövähennykset, joita maailma tarvitsee.

Harri Laurikka

harri_lahiKirjoittaja on Bioenergia ry:n toimitusjohtaja, jonka omakotitalo lämpiää itse tehdyllä pilkkeellä ja maalämmöllä. Talon katolla sähköä tuottavat aurinkopaneelit

harri.laurikka@bioenergia.fi / 040 1630465

Vastaa