Suomi – uhanalaisuuden mittauksen kärkimaa

Suomessa tunnetaan hyvin metsien eliölajien uhanalaisuus ja kehityssuunnat, kertoo Tage Fredriksson. Uhanalaisuuskehitys on kaksijakoista, toisaalta on menty huonompaan, mutta onnistumisiakin löytyy. Usein luonnonhoito on ratkaisu monimuotoisuuden lisäämiseksi. Puun energiankäytössä keskeisimpiä monimuotoisuuden edistämiskeinoja ovat lahopuiden määrän lisääminen ja riittävä lehtipuiden jättäminen harvennuksissa.   Eri eliölajien uhanalaisuus ja lajien häviäminen on ihmisen toiminnan seurauksena kasvava ongelma. Tuoreimmassa tarkastelussa […]

Puu ja pää tuottavat fiksua kaupunkienergiaa

Hämeenlinna torjuu ilmastonmuutosta lisäämällä energiapuun käyttöä. Suuntaus hyödyttää myös alueen taloutta. Vanha sanonta Suomen menestyksen kahdesta tukijalasta, puusta ja päästä, pitää edelleen paikkansa. Fiksussa puunkäytössä tarvitaan päätä, siis uusia innovaatioita, resurssiviisasta ajattelua ja materiaalivirtojen hyödyntämistä – ihan lähellä. Puusta on moneksi. Siitä on energiaksi kaupunkilaisille ja se on hyväksi myös Suomen luonnolle ja maapallon ilmastolle. […]

Energiapuu työllistää ja vahvistaa kansantaloutta

Elenia Lämmön energiatuotannon raaka-aine on vuosikymmenessä muuttunut fossiilisista pääasiassa puupohjaiseksi. Elenia Lämmön energiantuotannosta valtaosa on lämmöntuotantoa eli kaukolämpöä koteihin, konttoreihin, kauppoihin ja teollisuuteen. Käytämme kotimaista energiapuuta kahdeksassa lämpölaitoksessa ja yhdessä voimalaitoksessa Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tuottamastamme kaukolämmöstä 70 prosenttia syntyy puusta, kun koko maan lämmöntuotannosta puupohjaista on 36 prosenttia. Kaikki käyttämämme puu on metsäteollisuudelle kelpaamatonta […]

Energiapuu tuo metsänomistajalle euroja

Energiapuun hyödyntäminen nopeuttaa metsän kasvua ja parantaa sen tuottoa. Ennen harvennus tiesi kuluja, nyt se tuo euroja. Oulaisissa asuva Reijo Rautio on nähnyt metsänhoidon muutokset yli puolen vuosisadan ajan. ”1960-luvulla kaadettiin satoja tuhansia motteja koivurunkoja metsään ja jätettiin sinne. Koivu oli silloin vihattu puu, ja vieläkin ihmetyttää, miksi. Nyt on toisin, kun kaikki puu osataan […]

Onko Suomi ilmastotoimien etujoukoissa?

Artikkelikuva: Climate change flag – Multimedia Centre ©European Union 2010 – EP Onko paras hyvän pahin vihollinen, kysyy Harri Laurikka. Suomi lyö kaikki suuret länsimaat sekä päästöjen nykytasossa että alenemisnopeudessa. Toki voimme vielä parantaa. Ilmasto on kevään vaaleissa tärkeä puheenaihe ja keskustelu on – kuinkas muuten – kiivasta. Ilmastotavoitteiden suhteen ollaan kansainvälisellä tasolla käytännössä kaukana […]

Puuenergian lisääminen on ilmastoteko

Puun energiakäyttö on keskeinen osa suomalaista metsä- ja biotaloutta. Tukki- ja kuitupuusta hakkuutähteiksi jäävien latvojen, oksien ja kantojen lisäksi myös nuorten metsien harvennushakkuiden puuta voidaan hyödyntää energiatuotannossa. Suomen metsien kasvu on ennätyksellistä. Runkopuun osalta kasvu vuonna 2017 oli 108 miljoonaa kuutiota, ja puumassan poistuma metsistä 87 miljoonaa kuutiota. Puumassa siis lisääntyy ja hiilinielumme kasvavat sekä […]

Bioenergia on tärkeä osa ilmastonmuutoksen hillintää

Ilmastonmuutoksen hidastamisella on kiire. Toimenpiteet, joilla muutosta voidaan energiantuotannossa toteuttaa, ovat periaatteessa yksinkertaisia. Pitää käyttää vähemmän sellaista polttoainetta, jonka poltto muuntaa maanpinnan alle varastoituneita hiilivaroja hiilidioksidiksi ilmakehään. Tätä tavoitetta tukee energian tuottamisen hyvä hyötysuhde voimalaitoksissa, tehokas kulutusjouston ja hukkalämmön hyödyntäminen sekä energian säästö. Metsähake on polttoaine, johon sitoutunut hiili vapautuisi joka tapauksessa risujen ja latvusten […]

Mistä näitä järeitä ja lahoja puita tulee?

Kuolleen puu vähäisyys metsissämme on tärkeä monimuotoisuutta heikentävä tekijä. Kuollut puu ei enää kasva, mutta sen pinnalla ja sisällä elää monenlaisia eliöitä. Tage Fredriksson taustoittaa keskustelua energiapuun eri lähteisiin liittyen. Monimuotoista lahoa puuta Kuolleen puun lahoamisprosessi ja muuttuminen lahopuuksi käynnistyy riippumatta, onko se myrskyn kaatama puu, lumen katkaisema puu vai onko se kaarnakuoriaisten tai jonkin sienitaudin tai […]

Puuta kattilaan vuodesta 2001

Huoli ilmastonmuutoksen kiihtymisestä on johtanut siihen, että kivihiilen päivät Suomen energiahuollossa alkavat olla luetut. Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen lakiehdotus, joka kieltää kivihiilen käytön sähkön ja lämmön tuotannossa vuodesta 2029 alkaen. Keravan Energiaa käyttökielto ei pahemmin hetkauta, koska olemme luopuneet kivihiilen käytöstä ajat sitten. Vanhassa kattilalaitoksessa hiili vaihtui puuhun vuonna 2001, ja 2009 käyttöön otetussa biovoimalaitoksessa […]

Jean Painista Vaasaan – biokaasun läpimurto liikenteessä

Biokaasun liikennekäyttö on lyömässä itsensä läpi. Tuotantopotentiaalia on monin kerroin jäljellä ja ajoneuvomalleja on kaikissa kokoluokissa tarjolla. Ilman haasteita ei kasvava ala ole selvinnyt, mutta ongelmien yli päästään. Tiedätkö kuka oli Jean Pain? Tämä sveitsiläis-ranskalainen keksijä tuotti jo 60-luvun lopulla Domaine des Templiersin maatilansa energian biokaasun avulla: lämmitys, ruoka ja kaasu Citroen pakettiautoon 100 km ajosäteellä. […]