Mistä lisämotit puunpolttoon?

Puun energiakäyttö lisääntyy erityisesti eteläisessä Suomessa. Lahti Energian Kymijärvi III – biolämpölaitos aloittaa toimintansa syksyllä 2019 ja Vantaalla Martinlaakson voimalaitoksessa alkaa puunpoltto jo tulevan talven aikana. Näiden lisäksi uusia hankkeita on suunnittelupöydällä useampia lähivuosille. Puulle näyttäisi löytyvän imua varsinkin eteläisen Suomen energiakäytössä ilman hallituksen kaavailemaa ”kivihiilikieltoakin”. Löytyvätkö lisämotit helposti? Julkisessa keskustelussa nousee usein esille harhakuva […]

Biomassan resurssitehokas käyttö voi muuttaa maailmaa

 Huoli ilmastonmuutoksesta ja resurssien riittävyydestä ovat Fortumin strategiaa ohjaavia megatrendejä. Niiden tuomiin haasteisiin pyrimme vastaamaan myös tutkimus- ja kehitystyöllämme. Yksi kasvava tutkimus- ja kehitysalue meillä viime vuosina on ollut biomassan nykyistä resurssitehokkaampi käyttö. Ajattelu on verrattavissa kiertotalouteen ja jätteiden hyödyntämiseen. Jätteiden tapaan biomassasta tulisi erotella ja hyödyntää ensin kaikki käyttökelpoiset ainesosat. Vasta sen jälkeen jäljelle […]

Kuopion Haapaniemen voimalaitoksella panostettu puupolttoaineiden hyödyntämiseen

Kuopion Energia Oy on investoinut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana mahdollisuuteen hyödyntää kotimaisia, paikallisia puupolttoaineita. Investoinnit ovat tällä ajanjaksolla olleet yhteensä noin 150 miljoonaa euroa. Mitä tällä rahalla on sitten saatu aikaiseksi? Vuonna 2011 käynnistyi Haapaniemi 3 -laitos (115 M€), joka korvasi vuonna 1972 käyntiin lähteneen turvepölypolttokattilan, jossa tukipolttoaineena käytettiin huomattavan paljon raskasta polttoöljyä. Haapaniemi […]

Nostetaan katse

Economist-lehden kansi on tyrmäävä: olemme häviämässä sodan ilmastonmuutosta vastaan. New York Times taas kirjoitti, että meillä on ollut 30-vuotta aikaa hoitaa asia ja kaikki edellytykset onnistua, mutta silti olemme epäonnistuneet. Menestyksen tiellä on ollut vain me itse. Entisenä ilmastoneuvottelijana ja 1990-luvulta asiaa seuranneena on vaikea olla eri mieltä (tosin pohdituttaa kehen viitataan sanalla ”me”). Ja […]

Fiksua ilmastopolitiikkaa metsillä?

Metsätalouden ja metsäenergian ilmastovaikutuksista käyty keskustelu jaksaa hämmentää. Viimeisimpänä pohdinta, pitäisikö ainespuuhakkuita rajoittaa ilmastopolitiikan nimissä. Keskustelu kiinnostaa energia-alaa, sillä merkittävä osa metsäpolttoaineista syntyy metsäteollisuuden sivuvirroista. Loppuosa on metsänhoidon tähteitä. Nämä jäivät ennen hajoamaan metsään, mutta nyt niillä on saatu korvattua tuontipolttoaineita. Keskustelu kiinnostaa myös siksi, että sääntöjen jälkikäteinen muutos vaikuttaa Suomessa noin 500 lämpölaitokseen ja […]

Haluatko miljonääriksi?

Energia-asioista uutisointi on vaikeaa. Uutiskynnys ylittyy varmemmin, jos julkistat että toimiston katolle on asennettu yksi aurinkopaneeli tai tuulimylly, kuin sillä että poltat puuta neljänneksen aikaisempaa tehokkaammin ja selvästi puhtaammin. Energiatehokkuuden parantaminen kuulostaa arkisen tylsältä, mutta on mitä kannattavinta toimintaa, niin taloudellisesti kuin ympäristön kannalta. Toukokuun lopulla vihittiin uusi Vekaranjärven varuskunnan lämpölaitos käyttöön. Tilaisuuden puheissa huoltovarmuus, toimitusvarmuus, […]

Tehokas bioenergiantuotanto vaatii teknologiaa ja polttoainetuntemusta

Minulla on ollut ilo työskennellä jo lähes kolmekymmentä vuotta energiantuotantoratkaisujen parissa. Työssäni olen nähnyt, kuinka energiapolitiikka ohjaa investointeja niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Energiapolitiikkaan ja sen perusteella tehtäviin ratkaisuihin pätee moneen muuhunkin yhteyteen sopiva sanonta – monimutkaisiin ongelmiin on harvoin yksinkertaisia ratkaisuja. Luonnonvarojen niukkuus ja ilmastonmuutos ovat asettaneet energiantuottajat ja meidät teknologiankehittäjät uusien haasteiden eteen. […]

Energiapuuta nuorista metsistä

Nuoren metsän hoitokohteista olisi hankittavissa merkittävästi raaka-ainetta – metsähaketta – energian tuotantoon. Hoitamattomia taimikoita ja hieman varttuneempia hoitamattomista taimikoista syntyneitä nuoria metsiä on metsien inventointien mukaan noin 800 000 hehtaaria. Puolet määrästä on nuoria metsiä. Niissä on kyse puuvarannosta, jossa olisi metsänhoidollisesti syytä tehdä nuoren metsän hoitohakkuita. Vuosittain korjattavaa puuta olisi useita miljoonia kuutiometrejä vuosikausiksi eteenpäin. Oletetaan […]

Kuinka edistää yhdistettyä tuotantoa ja bioenergiaa mahdollisimman markkinaehtoisesti?

Pöyry on selvitellyt Bioenergia ry:n toimeksiannosta yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon (CHP) edistämismahdollisuuksia sekä metsähakkeen sähköntuotantotuen uudistamistarpeita ja -vaihtoehtoja. Eräänä keskeisenä lähtökohtana työlle oli Suomen energia- ja ilmastostrategian linjaus, että metsähakkeen tukijärjestelmän tarpeellisuutta ja kehittämistä arvioidaan vuoden 2018 aikana. Suomessa vuonna 2011 käyttöönotetun metsähakkeen sähköntuotantotuen tarkoitus on, että metsähake olisi turpeen kanssa kilpailukykyinen polttoaine CHP-tuotannossa. […]

Biotalous kasvaa kestävällä metsäenergialla

Biotaloudessa korvataan fossiilisista raaka-aineista tehdyt tuotteet bioperäisillä raaka-aineilla kuten esimerkiksi puulla. Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen edellyttää biomassan käytön lisäämistä. Puun käyttömäärien lisääminen tulee kuitenkin tehdä kestävästi, koska metsien hiilivarastot ovat keskeisiä myös ilmastonmuutoksen hillinnässä ja metsien muut arvot tulee huomioida käyttöä lisättäessä. Bioperäisten raaka-aineiden käyttöä energiantuotantoon kritisoidaan sillä, että niillä ei saavuteta lyhyen aikavälin ilmastovaikutuksia. Meidän […]