Haluatko miljonääriksi?

Energia-asioista uutisointi on vaikeaa. Uutiskynnys ylittyy varmemmin, jos julkistat että toimiston katolle on asennettu yksi aurinkopaneeli tai tuulimylly, kuin sillä että poltat puuta neljänneksen aikaisempaa tehokkaammin ja selvästi puhtaammin. Energiatehokkuuden parantaminen kuulostaa arkisen tylsältä, mutta on mitä kannattavinta toimintaa, niin taloudellisesti kuin ympäristön kannalta. Toukokuun lopulla vihittiin uusi Vekaranjärven varuskunnan lämpölaitos käyttöön. Tilaisuuden puheissa huoltovarmuus, toimitusvarmuus, […]

Tehokas bioenergiantuotanto vaatii teknologiaa ja polttoainetuntemusta

Minulla on ollut ilo työskennellä jo lähes kolmekymmentä vuotta energiantuotantoratkaisujen parissa. Työssäni olen nähnyt, kuinka energiapolitiikka ohjaa investointeja niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Energiapolitiikkaan ja sen perusteella tehtäviin ratkaisuihin pätee moneen muuhunkin yhteyteen sopiva sanonta – monimutkaisiin ongelmiin on harvoin yksinkertaisia ratkaisuja. Luonnonvarojen niukkuus ja ilmastonmuutos ovat asettaneet energiantuottajat ja meidät teknologiankehittäjät uusien haasteiden eteen. […]

Energiapuuta nuorista metsistä

Nuoren metsän hoitokohteista olisi hankittavissa merkittävästi raaka-ainetta – metsähaketta – energian tuotantoon. Hoitamattomia taimikoita ja hieman varttuneempia hoitamattomista taimikoista syntyneitä nuoria metsiä on metsien inventointien mukaan noin 800 000 hehtaaria. Puolet määrästä on nuoria metsiä. Niissä on kyse puuvarannosta, jossa olisi metsänhoidollisesti syytä tehdä nuoren metsän hoitohakkuita. Vuosittain korjattavaa puuta olisi useita miljoonia kuutiometrejä vuosikausiksi eteenpäin. Oletetaan […]

Kuinka edistää yhdistettyä tuotantoa ja bioenergiaa mahdollisimman markkinaehtoisesti?

Pöyry on selvitellyt Bioenergia ry:n toimeksiannosta yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon (CHP) edistämismahdollisuuksia sekä metsähakkeen sähköntuotantotuen uudistamistarpeita ja -vaihtoehtoja. Eräänä keskeisenä lähtökohtana työlle oli Suomen energia- ja ilmastostrategian linjaus, että metsähakkeen tukijärjestelmän tarpeellisuutta ja kehittämistä arvioidaan vuoden 2018 aikana. Suomessa vuonna 2011 käyttöönotetun metsähakkeen sähköntuotantotuen tarkoitus on, että metsähake olisi turpeen kanssa kilpailukykyinen polttoaine CHP-tuotannossa. […]

Biotalous kasvaa kestävällä metsäenergialla

Biotaloudessa korvataan fossiilisista raaka-aineista tehdyt tuotteet bioperäisillä raaka-aineilla kuten esimerkiksi puulla. Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen edellyttää biomassan käytön lisäämistä. Puun käyttömäärien lisääminen tulee kuitenkin tehdä kestävästi, koska metsien hiilivarastot ovat keskeisiä myös ilmastonmuutoksen hillinnässä ja metsien muut arvot tulee huomioida käyttöä lisättäessä. Bioperäisten raaka-aineiden käyttöä energiantuotantoon kritisoidaan sillä, että niillä ei saavuteta lyhyen aikavälin ilmastovaikutuksia. Meidän […]

Biovoimalaitoksen myötä Kerava lämpiää maakaasun sijaan kotimaisella puulla

Riippuvuus maakaasusta herätti miettimään muita vaihtoehtoja 2000-luvun alkupuolella Keravan Energiassa huolestuttiin siitä, että kaikki munat olivat yhdessä korissa. Keravan kaukolämmöstä noin 70 % tehtiin maakaasulla, joka ostettiin yhdeltä toimittajalta ulkomailta. Riskianalyyseissämme todettiin, että riippuvuutta maakaasusta oli syytä merkittävästi pienentää. Päätimme selvittää mahdollisuudet rakentaa oma, kotimaisia polttoaineita käyttävä voimalaitos Keravalle. Biovoimalaitos monipuolisti polttoainevalikoimaa Keravan biovoimalaitos valmistui Lahden […]

Bioenergiaa tarvitaan kestävästi lisäten

Luonnon resurssien käyttöön ihmisen ja talouden hyväksi suhtaudutaan hyvin eri lailla eri maissa ja jopa maan sisällä. Samoin näyttää siltä, että bioenergian käyttö hyväksytään oman elämänpiirin kulttuuritaustojen mukaisesti. Jos omassa maassa on vähän oikeita metsiä, kun puhutaan enemmän puistoista ja yksittäisistä puista, muuttuu katsanto kovin erilaiseksi, kuin miljoonien hehtaarien metsien ja tuhansien miljoonien puukuutioiden keskellä. Tulee se harha, että helposti katsoo vain omasta […]

Kuluttajien vaikutusvalta kasvaa energiamarkkinoilla

Kuluttajien valta energiamarkkinoilla kasvaa koko ajan. Ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntä kasvaa ja kuluttajat ovat entistä kiinnostuneimpia siitä, minkälaista energiaa he käyttävät. Myös tietämys energiapolitiikasta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Miten sitten kuluttajat näkevät asemansa, mitä asioita he painottavat energiapolitiikassa ja miten nämä peilautuvat päättäjiin, jotka luovat kehykset energiapolitiikalle? Asenteellinen etäisyys kaventunut, mutta vaikutusmahdollisuudet koetaan edelleen […]

Päästöoikeuksien hinta nousussa

Kuva: greensefa, Creative Commons lisenssi Useimpien analyytikoiden hintaennusteet päästöoikeuksille ovat nousujohteisia seuraavan viiden vuoden aikana, kertoo Harri Laurikka. Päästöoikeuksien hinnan nousu voi osaltaan kirittää lämmöntuotannossa hakkeen, kuoren ja purun kilpailukykyä. EU:n päästökauppajärjestelmää on usein syytetty siitä, että se on tehoton. Päästöoikeudet ovat olleet liian halpoja ‒ milloin mihinkin tarkoitukseen. Silti päästökauppa nostetaan usein ensisijaisena vaihtoehtona, kun […]

Emissionswende

Kuva: Joshua Mayer, Creative Commons. Saksassa on haluttu profiloitua ympäristöveturiksi energiaratkaisuissa. Nyt kuuluu kuitenkin erilaista viestiä ja päästöjen vähennys ei ole toteutunut suunnitellusti, Harri Laurikka kertoo. Suomi on perustellusti onnistunut paremmin vähentämään päästöjä ja kasvattamaan lisäämään uusiutuvaa energiaa. Saksan hallitusneuvotteluista kuului kummia. Vain muutama viikko sen jälkeen, kun Pariisin korkean tason One Planet Summitin ovet […]