Kuinka edistää yhdistettyä tuotantoa ja bioenergiaa mahdollisimman markkinaehtoisesti?

Pöyry on selvitellyt Bioenergia ry:n toimeksiannosta yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon (CHP) edistämismahdollisuuksia sekä metsähakkeen sähköntuotantotuen uudistamistarpeita ja -vaihtoehtoja. Eräänä keskeisenä lähtökohtana työlle oli Suomen energia- ja ilmastostrategian linjaus, että metsähakkeen tukijärjestelmän tarpeellisuutta ja kehittämistä arvioidaan vuoden 2018 aikana. Suomessa vuonna 2011 käyttöönotetun metsähakkeen sähköntuotantotuen tarkoitus on, että metsähake olisi turpeen kanssa kilpailukykyinen polttoaine CHP-tuotannossa. […]

Biotalous kasvaa kestävällä metsäenergialla

Biotaloudessa korvataan fossiilisista raaka-aineista tehdyt tuotteet bioperäisillä raaka-aineilla kuten esimerkiksi puulla. Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen edellyttää biomassan käytön lisäämistä. Puun käyttömäärien lisääminen tulee kuitenkin tehdä kestävästi, koska metsien hiilivarastot ovat keskeisiä myös ilmastonmuutoksen hillinnässä ja metsien muut arvot tulee huomioida käyttöä lisättäessä. Bioperäisten raaka-aineiden käyttöä energiantuotantoon kritisoidaan sillä, että niillä ei saavuteta lyhyen aikavälin ilmastovaikutuksia. Meidän […]

Biovoimalaitoksen myötä Kerava lämpiää maakaasun sijaan kotimaisella puulla

Riippuvuus maakaasusta herätti miettimään muita vaihtoehtoja 2000-luvun alkupuolella Keravan Energiassa huolestuttiin siitä, että kaikki munat olivat yhdessä korissa. Keravan kaukolämmöstä noin 70 % tehtiin maakaasulla, joka ostettiin yhdeltä toimittajalta ulkomailta. Riskianalyyseissämme todettiin, että riippuvuutta maakaasusta oli syytä merkittävästi pienentää. Päätimme selvittää mahdollisuudet rakentaa oma, kotimaisia polttoaineita käyttävä voimalaitos Keravalle. Biovoimalaitos monipuolisti polttoainevalikoimaa Keravan biovoimalaitos valmistui Lahden […]

Bioenergiaa tarvitaan kestävästi lisäten

Luonnon resurssien käyttöön ihmisen ja talouden hyväksi suhtaudutaan hyvin eri lailla eri maissa ja jopa maan sisällä. Samoin näyttää siltä, että bioenergian käyttö hyväksytään oman elämänpiirin kulttuuritaustojen mukaisesti. Jos omassa maassa on vähän oikeita metsiä, kun puhutaan enemmän puistoista ja yksittäisistä puista, muuttuu katsanto kovin erilaiseksi, kuin miljoonien hehtaarien metsien ja tuhansien miljoonien puukuutioiden keskellä. Tulee se harha, että helposti katsoo vain omasta […]

Kuluttajien vaikutusvalta kasvaa energiamarkkinoilla

Kuluttajien valta energiamarkkinoilla kasvaa koko ajan. Ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntä kasvaa ja kuluttajat ovat entistä kiinnostuneimpia siitä, minkälaista energiaa he käyttävät. Myös tietämys energiapolitiikasta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Miten sitten kuluttajat näkevät asemansa, mitä asioita he painottavat energiapolitiikassa ja miten nämä peilautuvat päättäjiin, jotka luovat kehykset energiapolitiikalle? Asenteellinen etäisyys kaventunut, mutta vaikutusmahdollisuudet koetaan edelleen […]

Päästöoikeuksien hinta nousussa

Kuva: greensefa, Creative Commons lisenssi Useimpien analyytikoiden hintaennusteet päästöoikeuksille ovat nousujohteisia seuraavan viiden vuoden aikana, kertoo Harri Laurikka. Päästöoikeuksien hinnan nousu voi osaltaan kirittää lämmöntuotannossa hakkeen, kuoren ja purun kilpailukykyä. EU:n päästökauppajärjestelmää on usein syytetty siitä, että se on tehoton. Päästöoikeudet ovat olleet liian halpoja ‒ milloin mihinkin tarkoitukseen. Silti päästökauppa nostetaan usein ensisijaisena vaihtoehtona, kun […]

Emissionswende

Kuva: Joshua Mayer, Creative Commons. Saksassa on haluttu profiloitua ympäristöveturiksi energiaratkaisuissa. Nyt kuuluu kuitenkin erilaista viestiä ja päästöjen vähennys ei ole toteutunut suunnitellusti, Harri Laurikka kertoo. Suomi on perustellusti onnistunut paremmin vähentämään päästöjä ja kasvattamaan lisäämään uusiutuvaa energiaa. Saksan hallitusneuvotteluista kuului kummia. Vain muutama viikko sen jälkeen, kun Pariisin korkean tason One Planet Summitin ovet […]

Metsien monimuotoisuus myös energiayhtiöiden huoli

kuva: Kaj Lindh (teoksesta Tapio, Metsänhoidon suositukset)  Metsäpolttoaineiden kestävyydestä on käyty tiivistä EU-keskustelua jo yli viisi vuotta. Energiayhtiöille keskustelun seuraaminen on ollut hermostuttavaa, sillä se vaikuttaa laitosinvestointeihin ja polttoaineen saantiin. Laitoksia suunniteltaessa polttoaineen on laskettu tulevan kotimaisesta metsätaloudesta sinne luoduin ohjein. Pelkona on, että järeä EU-säätely rikkoisi tahattomasti pitkälle viritetyn suomalaisen toimintatavan. Epäonnistuneen sääntelyn vaikutus olisi […]

Kaasu- ja flexfuel muunnoksille tukea – mistä onkaan kyse?

Hallitus teki päätöksiä liikenteen päästöjen vähentämisestä tulevina vuosina tällä viikolla budjettiriihessä. Päätöksiä edelsi Parlamentaarisen liikennetyöryhmän kolmen sivun väliraportti. Valikoituja tuensaajia Työryhmä päätyi perustelematta siihen, että hankintatukea uusille autoille annetaan ainoastaan täyssähköautoille. Tämä päätös on vaikea ymmärtää, sillä kaasuautoja on laajasti saatavilla ja uusia malleja tulee kauppoihin. Kaasuautot ovat myös hinnaltaan lähellä vastaavia bensa-autoja, joten pienikin […]