Kuluttajien vaikutusvalta kasvaa energiamarkkinoilla

Kuluttajien valta energiamarkkinoilla kasvaa koko ajan. Ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntä kasvaa ja kuluttajat ovat entistä kiinnostuneimpia siitä, minkälaista energiaa he käyttävät. Myös tietämys energiapolitiikasta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Miten sitten kuluttajat näkevät asemansa, mitä asioita he painottavat energiapolitiikassa ja miten nämä peilautuvat päättäjiin, jotka luovat kehykset energiapolitiikalle? Asenteellinen etäisyys kaventunut, mutta vaikutusmahdollisuudet koetaan edelleen […]

Päästöoikeuksien hinta nousussa

Kuva: greensefa, Creative Commons lisenssi Useimpien analyytikoiden hintaennusteet päästöoikeuksille ovat nousujohteisia seuraavan viiden vuoden aikana, kertoo Harri Laurikka. Päästöoikeuksien hinnan nousu voi osaltaan kirittää lämmöntuotannossa hakkeen, kuoren ja purun kilpailukykyä. EU:n päästökauppajärjestelmää on usein syytetty siitä, että se on tehoton. Päästöoikeudet ovat olleet liian halpoja ‒ milloin mihinkin tarkoitukseen. Silti päästökauppa nostetaan usein ensisijaisena vaihtoehtona, kun […]

Emissionswende

Kuva: Joshua Mayer, Creative Commons. Saksassa on haluttu profiloitua ympäristöveturiksi energiaratkaisuissa. Nyt kuuluu kuitenkin erilaista viestiä ja päästöjen vähennys ei ole toteutunut suunnitellusti, Harri Laurikka kertoo. Suomi on perustellusti onnistunut paremmin vähentämään päästöjä ja kasvattamaan lisäämään uusiutuvaa energiaa. Saksan hallitusneuvotteluista kuului kummia. Vain muutama viikko sen jälkeen, kun Pariisin korkean tason One Planet Summitin ovet […]

Metsien monimuotoisuus myös energiayhtiöiden huoli

kuva: Kaj Lindh (teoksesta Tapio, Metsänhoidon suositukset)  Metsäpolttoaineiden kestävyydestä on käyty tiivistä EU-keskustelua jo yli viisi vuotta. Energiayhtiöille keskustelun seuraaminen on ollut hermostuttavaa, sillä se vaikuttaa laitosinvestointeihin ja polttoaineen saantiin. Laitoksia suunniteltaessa polttoaineen on laskettu tulevan kotimaisesta metsätaloudesta sinne luoduin ohjein. Pelkona on, että järeä EU-säätely rikkoisi tahattomasti pitkälle viritetyn suomalaisen toimintatavan. Epäonnistuneen sääntelyn vaikutus olisi […]

Kaasu- ja flexfuel muunnoksille tukea – mistä onkaan kyse?

Hallitus teki päätöksiä liikenteen päästöjen vähentämisestä tulevina vuosina tällä viikolla budjettiriihessä. Päätöksiä edelsi Parlamentaarisen liikennetyöryhmän kolmen sivun väliraportti. Valikoituja tuensaajia Työryhmä päätyi perustelematta siihen, että hankintatukea uusille autoille annetaan ainoastaan täyssähköautoille. Tämä päätös on vaikea ymmärtää, sillä kaasuautoja on laajasti saatavilla ja uusia malleja tulee kauppoihin. Kaasuautot ovat myös hinnaltaan lähellä vastaavia bensa-autoja, joten pienikin […]

LULUCF: Jäsenmaiden erot otettava paremmin huomioon

Euroopan Unioni lähestyy päätöksentekoa maankäyttösektoria (LULUCF) koskevista laskentasäännöistä. Seuraavassa on koottu tärkeimmät Bioenergia ry:n viestit loppumetreille: 1. Suomessa ja Euroopassa metsien sisältämän hiilen määrä kasvaa, ei pienene. Joissain puheenvuoroissa Suomen hakkuut on rinnastettu globaaliin metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen, jossa metsien hiilen määrä eli hiilivarasto pienenee. Silloin metsät ovat suuri päästölähde ja ilmasto-ongelma. Jos kaikkialla […]

Lisää bioenergiaa vai fossiilienergiaa?

Metsähaketukea on jalostavasta teollisuudesta kritisoitu; samaan aikaan kun EU komissio kehuu sitä mantereen kustannustehokkaimmaksi uusiutuvan energian edistämistavaksi. Hakkeen kilpailuasetelman huonontaminen tarkoittaisi kuitenkin fossiilisen energian suhteellista edistämistä, valottaa Tage Fredriksson. Metsäteollisuuden sivutuotteet, metsähake, turve ja fossiiliset tuontipolttoaineet ovat keskeisiä energiateollisuuden polttoainavalikoimassa ja niillä tuotetaan lähes kaikki tarvittava prosessilämpö ja lämmitysenergia. Näiden lisäksi poltetaan jätteitä ja otetaan talteen hukkalämpöä. […]

Palaako märkä puu paremmin?

Uutisissa on noussut esille märän – tai oikeammin tuoreen – puun polttaminen. Taustalla uutisoinnissa on Kauhavan Kaukolämpö Oy:n uusi hakelämpölaitos Kauhavalla, joka on käyttänyt polttoaineena enintään pari viikkoa aiemmin kaadettua puurankaa. Uutisointi on nostattanut runsaasti kyselyitä pientalojen lämmittäjiltä. Klapilämmittäjät varsinkin ihmettelevät ”Miksi meitä on opetettu vuosia väärin ja kannustettu aina polttamaan ylivuotista, tai ainakin kuivaa […]

Paljon melua bioenergiasta ja hiilinieluista

Suomi voi toimia edelleen esimerkkinä bioenergian ja hiilinielujen yhdistämisessä on Harri Laurikan viesti. Lue miksi. Komissio esitteli talvipakettinsa 30.11. ja Suomen hallitus energiastrategian kuusi päivää aiemmin. Etukäteen oli selvää, että molemmissa paketeissa pyritään fossiilisista polttoaineista eroon. Mutta melu on ollut suuri, koska kumpikaan paketti ei sulkenut bioenergiaa keinovalikoimansa ulkopuolelle. Kumpikaan paketeista ei toisaalta myöskään perustu […]